دسته بندی ویژگی: سرویس دوره ای

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

ارائه داغی لوازم تعویض شده

به ازای هر قطعه تعویض شده قطعه قبلی به مشتری داده می شود.

استاندارد

قرار داد های بصورت ثابت + فاکتور

عدد ثابت قرار داد و مقداری به ازای کارهایی که انجام بگیرد و قطعاتی که تعویض می شود.

استاندارد

تفکیکی از ماشین های اداری

پرینترها یا پرینتر های بخش خاصی از سازمان یا دستگاه های فتوکپی و …

استاندارد

تعویض موارد مصرفی

توضیح تعویض موارد مصرفی

استاندارد

سرویس تعمیرات دوره ای مثلا: هر هفته یا هر ماه

در زمان های مشخص و دوره ای بازرسی و تعمیرات انجام شود.