دسته بندی ویژگی: عنوان خدمات بالا

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

تعمیرات در محل

شهر تهران و مناطقی از کرج و جاده کرج تحت پوشش تعمیرات در محل تیم ما می باشد.

استاندارد

سرویس های دوره ای

بازدید دوره ای دستگاه ها که در صورت نیاز هفته ای، ماهانه و یا چند ماه یکبار می باشد.

استاندارد

نگهداری از سیستم ها

مجموعه ای از بازدیدهای دوره ای کوتاه مدت و رفع ایراد فوری انجام می شود.

استاندارد

ارائه گزارش های مدیریتی

در پورتال به مدیران گزارشاتی از وضعیت سیستم ها و ماشین های اداری نشان داده می شود.