سرویس تعمیرات دوره ای مثلا: هر هفته یا هر ماه

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

در زمان های مشخص و دوره ای بازرسی و تعمیرات انجام شود.

آیتم پرسش و پاسخ